Surowe kary za tygodniowy odpoczynek w kabinie

Surowe kary za tygodniowy odpoczynek w kabinie

Kierowca ciężarowy nie może odbierać tak zwanego odpoczynku tygodniowego w kabinie. O nielegalności takiej formy mówią przepisy, które weszły w życie już ponad 10 lat temu. Z ich przestrzeganiem bywa jednak różnie. Jednak ostatnio nasiliły się kontrole w Belgii, które przełożyły się na dotkliwe kary finansowe dla kierowców i firm.

niebieski-tir

Czym jest odpoczynek tygodniowy

Według art. 4 lit. h Rozporządzenia 561/2006, tygodniowy okres odpoczynku, zwany w skrócie odpoczynkiem tygodniowym, jest okresem, w którym kierowca może dysponować czasem według swojego uznania. Dzieli się go na odpoczynek regularny oraz skrócony. Ten pierwszy oznacza wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 45 godzin, zaś drugi trwający nieprzerwanie mniej niż 45 godzin, ale nie mniej niż 24 godziny – tłumaczy pan Robert z centercar.pl. Musi się rozpocząć minimum 24 godziny po zakończeniu sześciu 24-godzinnych okresów od poprzedniego odpoczynku.

Przepisy kwestię odbierania odpoczynku regulują bardziej szczegółowo, zwłaszcza w odniesieniu do odpoczynku skróconego i kwestii odbierania zaległych godzin odpoczynku (można je wykorzystać nie później niż trzy tygodnie od momentu skrócenia) oraz stosowania go (maksimum raz na dwa tygodnie).

Prawo precyzuje, że tydzień oznacza okres od północy w poniedziałek do północy w niedzielę. Zgodnie z jego literą prowadzenie pojazdu w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 56 godzin (całkowity czas pracy nie może być wyższy niż 60 godzin) i rozliczany jest niezależnie od branego odpoczynku. Co w tym kontekście jest ważne, jeśli pojazd ma w kabinie miejsce do spania oraz znajduje się na postoju, nie może zostać wykorzystany do regularnego odpoczynku tygodniowego. Możliwy jest tylko odpoczynek skrócony.

Kontrole w Belgii

Niedawno belgijskie służby kontrolne odwiedziły postój ciężarówek w okolicach portu Zeebrugge i zbadały odbieranie regularnego odpoczynku tygodniowego. Okazało się, że w zdecydowanej większości był on odbierany przez kierowców w kabinie, na co prawo nie zezwala. Skontrolowano jednego dnia 120 pojazdów, a w przypadku blisko połowy z nich stwierdzono naruszenie przepisów. Efektem tegoż były kary finansowe dla kierowców i firm, które łącznie wyniosły aż 113 tys. euro. Wszystko przez to, że zakaz niespania w kabinie pojazdu ciężarowego jest permanentnie nierespektowany. Rezultaty finansowe kontroli służb belgijskich zaowocowały zapowiedzią podobnej inicjatywy na terenie Niemiec przez tamtejsze służby.

Równie surowe, jak belgijskie, są w egzekwowaniu prawa o tygodniowym odpoczynku regularnym służby francuskie. To właśnie Belgia i Francja jako pierwsze wprowadziły przepisy i wysokości kar za nieprzestrzeganie prawa oraz zaczęły je stosować, o czym boleśnie przekonały się setki kierowców i firm. Ustawodawca niemiecki zapowiada wprowadzenie niebawem równie restrykcyjnych sankcji za nieprzestrzeganie zapisów o odpoczynku. W tej chwili rozważana jest w Niemczech wysokość kary finansowej i wynosi ona 500 euro dla kierowcy i 1500 euro dla firmy.

Pakiet Drogowy

Tak zwany Pakiet Drogowy to propozycja ogłoszona przez Komisję Europejską, którego celem jest doprecyzowanie przepisów, dotyczących odbierania odpoczynku. KE jest jednak zgodna, że kierowca nie może odbierać regulowanego odpoczynku tygodniowego w kabinie. Zmiany przepisów mają iść w kierunku ułatwienia kontroli naruszeń prawa.